Generálna oprava motora AUDI A6 C6 2.7 TDI

Generálnu opravu motora sme vykonali na základe diagnostiky vozidla za jazdy, kde sme zistili stratu výkonu motora, ktorú nám potvrdilo aj meranie kompresného tlaku. Po rozobratí motora sme zistili veľké opotrebenie piestnych krúžkov a piesty boli naklonené viac na jednu stranu, čomu nasvedčovala veľká vôľa na piestnom čape. Pri skladaní motora sme všetko dôkladne vyčistili, potrebné diely vymenili, hliníkové diely opieskovali a následne celý motor pretesnili.